VANDKVALITET

Kvalitetskrav til vandet

Feldballe Vandværk er ligesom alle andre vandforsyninger i Danmark underlagt lovgivningens krav til regelmæssig analyse af drikkevandet.

Kravene til til vandkvaliteten kan ses i Tilsynsbekendtgørelsen. Heri informeres om hvor ofte vandværket skal udtage prøver, og hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Vandværket skal tage prøver af vandkvaliteten fra boringerne, på vandværket og på ledningsnettet.

Vandets hårdhed fra Feldballe Vandværk er ca. 12 °dH. Vandet betegnes som middelhårdt.

Vandet kontrolleres løbende og i henhold til lovgivningen.

Analyserapporter

August 2023 - Rapport kan downloades i PDF-format HER

April 2024 - Rapport kan downloades i PDF-format HER 

Januar 2023 - Rapport kan downloades i PDF-format HER

Sådan læses en vandanalyse

Foreningen af vandværker i Danmark (FDV) har udarbejdet en artikel om vandanalyser, og betydningen af de almindeligste stoffer i vandet.
Artiklen kan downloades i PDF-format HER