SELVBETJENING

Måleraflæsning

Måleraflæsninger for forbrugere, der får vand fra Feldballe Vandværk, sker automatisk via en digital fjernaflæsning som foretages hver den 31. december.

Årsafregning og 1. a'conto opkrævning udsendes i januar måned. 2. a'conto afregning udsendes i juli.

Skulle der være spørgsmål til indberetningen er De velkommen til at kontakte os på tlf. 8752 7200.

Indberetning af flytning

Før du kan afsende din besked skal du bruge anti-spam funktionen ovenfor...