OM VANDVÆRKET

Forsyningsområdet

Klik på kortet for stor udgave

Ledningsnettet

Klik på kortet for stor udgave

Vandværket

På vandværket iltes vandet, så jern og mangan lettere kan renses fra. Filtrering og rensning sker i to filtertanke.
To frekvensstyrede pumper sender herefter vandet ud til forbrugerne.

Boringer

Her vises en af Feldballe Vandværks boringer, hvor vandet hentes fra 40-50 meters dybde. Geologien i området er god set ud fra et vandindvindingssynspunkt. Vandet hentes fra et sandmagasin, der er beskyttet af et 10 - 12 meter tykt lerlag.

Bestyrelsen

Formand
Peter Friis Rasmussen
Møllevej 3, Feldballe, 8410 Rønde
Telefon: 2199 9186
Mail: pfriis66@gmail.com

Næstformand
Lars E Oltmann

Søvej 3, Feldballe, 8410 Rønde
Telefon: 2277 4988
Mail: LarsOltmann@gmail.com

Kasserer
René Lundø Jakobsen
Møllevej 10, Feldballe, 8410 Rønde
Telefon: 2714 6530
Mail: ReneLJ@gmail.com

Driftsansvarlig
Jan Degn
Præstegårdsvej 7, Feldballe, 8410 Rønde
Telefon: 2984 8452

Bestyrelsesmedlem
Kasper Mikkelsen

Møllevej 1, Feldballe, 8410 Rønde
Telefon: 2099 8987
Mail: kasmik2275@gmail.com

Vandværkts  historie

Feldballe Vandværk er oprettet som et Interessent Selskab. Selskabets hovedformål er at forsyne sine medlemmer med det fornødne vand til den billigste pris.

Feldballe Vandværk blev stiftet i 1907, hvor det daværende vandværk udelukkende bestod af en vinddreven pumpeanordning samt en højde-beholder. Det blev opført på den nuværende matrikel placeret mellem Ebeltoftvej og Møllevej i Feldballe by.
Vandværket har derfor mere end 110 år på bagen.

Vandværket og ledningsnettet er løbende blevet renoveret og udbygget således at der i dag er et forsyningsområde som fortrinsvis er Feldballe by, men som også strækker sig 2 km ud af Ebeltoftvej mod SØ, til Gl. Møllevej som er grænse mod NV. Ledningsnettet, som andrager mere end 7 km vandledninger, strækker sig endvidere mod SV, ud til Friland og videre ud af Jeshøjvej til Birkegården, grænsende til ca. 1 km ud af Kejlstrupvej.

I forbindelse med kloakeringen af Feldballe by i 1972/73 blev hovedledningsnettet fornyet til det som det stort set er i dag.

I 2015 blev der lagt 350 m ny ledning ned langs Ebeltoftvej på strækningen mellem Kejlstrupvej og Ravnen.
Ud fra det tilgængelige papirkortmateriale blev ledningsnettet i 2014 digitaliseret af Envidan. Opdateringer sker løbende.

Vandindvindingen foregår i Vandværkshaven som ligger i forbindelse med Vandværket.
Der oppumpes årligt ca. 22.000 m3 vand, indvindingstilladelsen er på 27.000 m3/år.
Af forsyningssikkerhedsmæssige årsager, er der etableret 2 boringer i forbindelse med Feldballe Vandværk. Den ældste boring er fra 1986 og den nyeste boring er fra år 2008. Begge boring fungere upåklageligt og kan levere op til 26 m3 friskt dejligt vand i timen til de 237 forbrugere som er tilsluttet.

I år 2011 blev vandværket renoveret med en ny trykfilterbeholder, nye sandfiltre samt automatisk filterskyl.

I år 2014 blev alle 175 forbrugermålere udskiftet til en digital type, Kamstrup Multical21. Denne måler har blandt andet den store fordel at den kan fjernaflæses af vandværket. Den årlige aflæsning foretages automatisk hver d. 31. december.