INFORMATION

Takstblad

Takstbladet - som er godkendt af Syddjurs Kommune - kan downloades i PDF-format HER

Klageadgang

Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for:

NÆVNENES HUS
Toldboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.
Dette koster kr. 100,- som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.
Dette koster kr. 400,-. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Regulativ

Alle vandforsyninger, der leverer vand til mere end 10 husstande, skal udarbejde et regulativ.

Et regulativ fastlægger en række praktiske forhold og forpligtelser mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. retten til forsyning med vand og måling af vandforbruget.

Regulativet er udarbejdet i medfør af vandforsyningslovens § 55, og er godkendt af Syddjurs Kommune.

Feldballe Vandværks regulativ kan downloades i PDF-format HER

Vedtægter

Vedtægter for Feldballe Vandværk kan downloades i PDF-format HER

Regnskab

Regnskab for Feldballe Vandværk kan downloades i PDF-format HER

Generalforsamling

Referatet fra seneste generalforsamlingen kan kan downloades i PDF-format HER