Velkommen til Feldballe Vandværks hjemmeside

- siden er et tilbud til forbrugerne i vort forsyningsområde samt andre med interesse for vort vandværk...

Driftstatus / Nyheder

Normal drift

Driftforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser
kontaktes Jan Degn på

tlf. 2984 8452