Spring over navigation

Velkommen til Feldballe Vandværks hjemmeside

- siden er et tilbud til forbrugerne i vort forsyningsområde samt andre med interesse for vort vandværk...

Driftstatus

Vandværket kører efter planen og uden forstyrrelser...

Driftforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser
kontaktes Arne Degn på

tlf. 2990 7328