Feldballe Vandværk

Velkommen til vandværkets hjemmeside.

Siden er et tilbud til forbrugerne indenfor vort forsyningsområde samt andre interesserede
om vort lokale vandværk.


Vor hjemmeside er etableret i samarbejde med
Djurs Vand Erhverv A/S.

 

Udskiftning af samtlige forbrugermålere til ny digtal type!
Feldballe vandværk vil over de næste måneder udskifte samtlige 175 forbrugermålere til ny digital type fra Kamstrup - Multical21. Denne nye måler giver forbrugerne en masse fordele, med bla. aflæsning ned til én liter, lækage kontrol samt der kan laves fjernaflæsning af samtlige forbrugere fra vandværket.
Så glæd Jer og tag venligt i mod Arne Degn når han kommer forbi og skifter din måler :-)

 
Driftstatus

Der er pt ingen driftsforstyrrelser.

* * * * *

Kontakt vandværket
Ved ledningsbrud, lille eller manglende tryk og over-
gravede vandledninger m.v. kontaktes driftsleder Arne Degn på tlf. 2990 7328.

Feldballe Vandværk
Lav din egen hjemmeside med mono.net